MISTÄ UTUA-HANKKEESSA ON KYSE?

”Get another life – hanki itsellesi uusi tulevaisuus” -hankkeen tavoitteina on edistää satakuntalaisten ihmisten mahdollisuuksia löytää ennakkoluulottomia työllistymisen tapoja sekä tukea heidän oma-aloitteisuuttaan ja kekseliäisyyttään uudenlaisen toiminnan luomisessa.

Konkreettisena tavoitteena on uudistaa erityisesti valmennuksessa ja ohjaavien toimenpiteiden kohteena olevien ihmisten osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehittämällä uusi tulevaisuusohjauksen malli. Tulevaisuusohjauksen malli uudistaa palveluketjuja ja verkostomaista yhteistyötä, jonka avulla edistetään työllistymistä. Projektissa kehitetään uusia toimintamuotoja, jotka edesauttavat tuloksellista valmennusta sekä luovat uudenlaisia ratkaisuja työllistymisen polkuihin. Uudenlaiset palvelut ohjauksessa ja monialainen verkostoyhteistyö ovat avainasemassa, kun luodaan tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja ja toimintatapoja.

Hankkeen aikana tuotetaan tulevaisuusohjauksen malli ja siihen sisältyvät työkalut valmennukseen ja työttömien ohjaukseen. Mallit tullaan testaamaan pilottiryhmillä. Hanke tuottaa esimerkkejä uusista tulevaisuuden työmahdollisuuksista ja väyliä työllistymiseen sekä kouluttaa ohjaajia ja neuvojia tulevaisuusohjauksen käyttöön ja soveltamiseen.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Osatoteuttajana toimii Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

ESR-osarahoitteisen UTUA-hankkeen päärahoittaja on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se toteutetaan 1.3.2015–31.12.2017. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ja sen virallinen nimi on ”Get another life – hanki itsellesi uusi tulevaisuus”.

Hanke-esite (pdf)

 . 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb_pieni       Vipuvoimaa EU:lta