SIMULAATIO AUTTAA OMAN TULEVAISUUDEN HAHMOTTAMISTA

Hankkeen tuotoksena on julkaistu tulevaisuussimulaatio, jolla voi testata erilaisia tulevaisuuden polkuja tai mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kokeilu kertoo myös paljon siitä, millaisia päätöksiä itse teen oman elämäni suhteen: haluanko valita tuttuja ja turvallisia vaihtoehtoja vai olenko valmis myös epävarmempiin ratkaisuihin. Simulaation sisältöä on tuotettu yhteistyössä kohderyhmien kanssa järjestämällä työpajoja, joissa sisältöä ideoidaan. Simulaation kanssa on samanaikaisesti kehitetty myös palautetyökalu ja oman tulevaisuusajattelun arviointityökalu.

UTUA Tulevaisuussimulaatio

UTUA Framtidssimulation på svenska